Homeschooling Hrvatska

Krovna udruga za obrazovanje kod kuće

Zakonski prijedlog

Model školovanja kod kuće koji je prilično jednostavan i ne zahtjeva nikakve preinake u sustavu je onaj slovenski. Cijelo pitanje riješeno je kroz samo pet članaka zakona, još 1996., dakle prije više od 20 godina.

Slovenski model

Ukratko, ovaj model funkcionira tako da:

  1. dijete bude upisano u školu i formalno pripada pojedinom razredu, kao i sva druga djeca;
  2. roditelj prije početka nove školske godine podnosi obrazloženu molbu školi kojoj dijete pripada tražeći da mu se omogući školovanje kod kuće;
  3. dijete na kraju školske godine dolazi u školu i polaže razredne ispite iz pojedinih ili svih predmeta, ovisno o uzrastu;
  4. dokle god dijete ima pozitivnu ocjenu iz svih predmeta, roditelj zadržava pravo školovanja kod kuće, a u protivnom slučaju roditelj trajno gubi ovo pravo. Na ovaj se način izlazi u susret roditeljima, a školski sustav zadržava nadzor nad kvalitetom znanja koje djeca dobivaju.

PRIJEDLOG DOPUNE TEKSTA JE SLJEDEĆI:

Članak 1.
Roditelji imaju pravo organizirati osnovno i srednje obrazovanje svoje djece kod kuće. Roditelji moraju o namjeri organizacije obrazovanja djeteta kod kuće obavijestiti osnovnu ili srednju školu u kojoj je dijete upisano u pisanom obliku prije početka školske godine. Obavijest iz prethodnog stavka mora sadržavati: ime i prezime djeteta, mjesto gdje se školovanje održava te ime i prezime osobe koja će podučavati dijete. Dijete koje se školuje kod kuće slijedi program javne ili privatne osnovne ili srednje škole u koju je upisano te uživa sva prava kao i ostali učenici spomenutih škola. Osnovna ili srednja škola čuva dokumentaciju o obrazovanju djeteta kod kuće.

Članak 2.
Obrazovanjem kod kuće učenik mora steći odgovarajuću obrazovnu razinu koju zahtijeva obvezni javni školski program. Učenik mora proći provjeru znanja na temelju koje se utvrđuje postignuta razina znanja. Ispitivanje znanja provodi se na kraju svake školske godine. Postignutu razinu znanja provjerava osnovna ili srednja škola u koju je učenik upisan. Od 1. do 4. razreda osnovne škole provjerava se poznavanje hrvatskog jezika, matematike i prvog stranog jezika. Od 5. do 8. razreda osnovne škole, kao i kod srednjoškolskog obrazovanja, provjerava se znanje iz svih nastavnih predmeta. Ako učenik ne dostigne razinu znanja za određeni razred, on se ima pravo ponovno ispitati prije početka sljedeće školske godine. Ako učenik ne prođe ispitivanje uspješno, mora nastaviti osnovno ili srednjoškolsko obrazovanje u javnoj ili privatnoj osnovnoj ili srednjoj školi u sljedećoj školskoj godini.

Članak 3.
Osnovna ili srednja škola, u koju je upisan učenik koji se obrazuje kod kuće, izdaje učeniku svjedodžbu o uspješno završenom razredu po završetku provedenog ispitivanja.

Izdana svjedodžba je javna isprava.

Naši

Članci

Potpiši peticiju

Udruga DAR iz Zagreba pokrenula je peticiju za uvođenjem obrazovanja kod kuće u Republici Hrvatskoj. Podrži inicijativu svojim potpisom!