Homeschooling Hrvatska

Krovna udruga za obrazovanje kod kuće

Zašto homeschooling?

Date

Obrazovanje kod kuće ili homeschooling se može provoditi na razne načine i ono se provodi u neizmjerno različitim praksama diljem svijeta.

U Hrvatskoj već 30 godina postoji demokratski pluralizam. No to nažalost nije slučaj u području obrazovanja. Roditelji danas u Hrvatskoj mogu birati između nekoliko modela obrazovanja: modela državnih/javnih škola, modela Rudolfa Steinera ili Waldorfskih škola te modela Marie Montessori. Uz te modele postoje i privatne škole od kojih neke primjenjuju i alternativne pedagoško-obrazovne modele.

Uvođenje obrazovanja kod kuće u Hrvatskoj dalo bi roditeljima još jednu mogućnost, te obogatilo i pluraliziralo ponudu pedagoško-obrazovnih modela. Obrazovanje kod kuće ili homeschooling se može provoditi na razne načine i ono se provodi u neizmjerno različitim praksama diljem svijeta.

Mi kao inicijativa predlažemo da Hrvatska usvoji slovenski model. Naime, sa Slovenijom dijelimo povijest obrazovnog sustava kao i dio svoje povijesti. Slovenski model je preuzet iz Danske, te se on implementira još u Crnoj gori. Taj model predlažemo i za Hrvatsku.

Danski model predviđa da se dijete upisuje u školu po svom izboru gdje dobiva svog razrednog učitelja i svoje kolege. Jedina razlika je ta što se dijete obrazuje kod kuće, dok razredbene ispite polaže u školi.

Ukoliko se roditelj ne drži kompetentnim da djetetu objasni predmete postoji mogućnost flexischoolinga. To znači da dijete može pohađati taj predmet sa svojim kolegama u upisanoj školi ili nekoj drugoj privatnoj ustanovi, grupi za zajedničko učenje, itd.

Ono sa svojim razredom može ići na izlete, odrađivati projekte, natjecanja, može koristiti školsku knjižnicu, takoreći sve resurse koje škola nudi.

Homeschooling se u početku, posebno u SAD-u, često koristio kao oblik distanciranog učenja, u slučaju da je dijete živjelo daleko od mjesta obrazovanja. Danas roditelji biraju obrazovanje kod kuće iz različitih razloga, moralnih, vjerskih, filozofskih, radi sigurnosti, radi alternativnih metoda podučavanja. Neki roditelji obrazovatelji provode klasični homeschooling sa ustaljenim školskim rasporedom, neki unschooling (škola u praksi i životu), a neki worldschooling (škola na putu oko svijeta).

U Hrvatskoj homeschooling – obrazovanje kod kuće nije zakonski regulirano te se većina nas nije nikada susrela sa djecom ili roditeljima koji su obrazovani kod kuće. Međutim Slovenci jesu i praksa je pokazala iznimno zadovoljne roditelje, djecu i sustav koji je dobro reguliran.

Također, istraživanja iz zapadnih naprednijih demokratskih zemalja, kao što su SAD-e i Velika Britanija, pokazuju da pitanje socijalizacije djece koja se obrazuju kod kuće zapravo ne predstavlja problem s obzirom da su ona uključena u niz društvenih i sportskih aktivnosti te u projektima zajedničkog učenja sa svojim vršnjacima.

Hrvatska zajedno sa BIH i Makedonijom je jedina republika bivše Jugoslavije koja nema zakonski reguliran okvir za obrazovanje kod kuće. Ova inicijativa okuplja upravo roditelje koji žele potaknuti promjene u tom smjeru.

Više o homeschoolingu u svijetu u ovom vrlo zanimljivom video uratku.

Ostali

Članci